• File
  • Nhập file(Ctrl+O)
  • Xóa tất cả file(Ctrl+E)
  • Lưu vào Thiết kế của tôi(Ctrl+S)
 • Thiết kế của tôi

   Thiết kế của tôi

   • Tất cả các danh mục
   • Category #1
   • Danh mục Mới
  • In

    Thiết kế in

  • Chia sẻ

    Khoe tác phẩm của bạn Quay lại chia sẻ

   • Tạo liên kết để chia sẻ thiết kế hiện tại của bạn cho mọi người

    Liên kết của bạn đã được tạo thành công

    Chia sẻ lên:

  • Hướng dẫn
   • Quick help

   • ctrl+a Chọn tất cả
    ctrl+d Nhân đôi đôi tượng đang chọn
    ctrl+e Xóa tất cả đôi tượng
    ctrl+s Lưu thiết kế trang hiện tại
    ctrl+o Mở file để nhập vào thiết kế
    ctrl+p In ấn
    ctrl++ Phóng lớn
    ctrl+- Thu nhỏ
    ctrl+0 Reset zoom
    ctrl+z Undo changes
    ctrl+shift+z Redo changes
    ctrl+shift+s Download current design
    delete Delete the activate object
    Move the activate object to left
    Move the activate object to top
    Move the activate object to right
    Move the activate object to bottom
    shift+ Move the activate object to left 10px
    shift+ Move the activate object to top 10px
    shift+ Move the activate object to right 10px
    shift+ Move the activate object to bottom 10px
   • Custom help content 2
   • Custom help content 3
   • Custom help content 4
   • Copyright © 2017-2019 Lumise Inc.
    All Rights Reserved.

    Powered by Lumise version 1.9.7

  • Shop
  • Hoàn tác
  • Làm lại
  • Thiết kế
  • Sản phẩm
  • Mẫu
  • CLipart
  • Hình ảnh
  • Văn bản
  • Hình dạng
  • Lớp
  • Vẽ tay
    Thêm
  Nhấp hoặc thả hình ảnh vào đây

   Nhấp hoặc kéo để thêm văn bản

    Chế độ vẽ miễn phí

    Lưu màu này
     Mẹo: Con lăn chuột trên canvas để thay đổi nhanh kích thước cọ vẽ
     • Bắt đầu thiết kế bằng cách thêm các đối tượng từ phía bên trái
     • Tất cả các đối tượng đã chọn được nhóm lại | Bỏ nhóm?
     • Nhóm đối tượng Nhóm vị trí của các đối tượng đã chọn
      • Điền các tùy chọn

       Lưu màu này

      • Tạo mã QRCode
      • Tùy chọn
       • Tự động căn chỉnh vị trí của
        đối tượng hiện hoạt với các đối tượng khác
       • BẬT: Giữ tất cả các đối tượng hiện tại và nối mẫu vào
        TẮT: Xóa tất cả các đối tượng trước khi cài đặt mẫu
       • Thay thế đối tượng hình ảnh đã chọn thay vì tạo một đối tượng mới
      • Thay thế hình ảnh
      • Cắt
      • Mặt nạ
       • Chọn lớp mặt nạ

      • Xóa nền
       • Xóa nền

       • Sâu:

       • Chế độ:

      • Bộ lọc
       • Bộ lọc

        • Original
        • B&W
        • Satya
        • Doris
        • Sanna
        • Vintage
        • Gordon
        • Carl
        • Shaan
        • Tonny
        • Peter
        • Greg
        • Josh
        • Karen
        • Melissa
        • Salomon
        • Sophia
        • Adrian
        • Roxy
        • Singe
        • Borg
        • Ventura
        • Andy
        • Vivid
        • Purple
        • Thresh
        • Aqua
        • Edge wood
        • Aladin
        • Amber
        • Anne
        • Doug
        • Earl
        • Kevin
        • Polak
        • Stan

       • Độ sáng:

       • Độ bão hòa:

       • Tương phản:

      • Xóa Bộ lọc
      • Nhấp rồi kéo chuột để bắt đầu vẽ . Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
      • Văn bản Mã QR
      • Điền các tùy chọn
       • Điền các tùy chọn

        Lưu màu này

        • Trong suốt:

        • Chiều rộng nét vẽ:

        • Màu nét:

       • Vị trí tách nhóm
       • Sắp xếp các lớp
       • Chức vụ
        • Vị trí đối tượng

         Khóa vị trí đối tượng:

        • Chiều dọc giữa
        • Trên cùng bên trái
        • Trung tâm hàng đầu
        • Trên cùng bên phải
        • Trung tâm Ngang
        • Giữa bên trái
        • Trung tâm
        • Giữa bên phải
        • Nhấn ← ↑ → ↓ để di chuyển 1 px,
         Nhấn đồng thời phím SHIFT để di chuyển 10px
        • Dưới cùng bên trái
        • Trung tâm dưới cùng
        • Dưới cùng bên phải
       • Biến đổi
        • Xoay:

        • Skew X:

        • Skew Y:

        • Lật X:
         Lật Y:

         Biến đổi miễn phí bằng cách nhấn SHIFT ⤡

       • Họ phông chữ
       • Chỉnh sửa văn bản
        • Chỉnh sửa văn bản

        • Kích thước phông chữ:

        • Khoảng cách giữa các chữ cái

        • Chiều cao dòng

       • Hiệu ứng Văn bản
        • Hiệu ứng Văn bản

        • Bán kính

        • Khoảng cách

        • Đường cong

        • Chiều cao

        • Chênh lệch

        • Cây đinh ba

       • Căn chỉnh văn bản
       • Chữ hoa / Chữ thường
       • Độ đậm của phông chữ
       • Kiểu chữ in nghiêng
       • Gạch chân văn bản
       Scroll to zoom